Description

osoba s genderovou identitou odlišnou od genderové identity, která jí byla přisouzena při narození, a osoba, která chce svou genderovou identitu vyjadřovat jinak, než jak jí bylo přisouzeno při narození

Additional notes and information

Do této skupiny patří osoby, jež cítí, že musí vystupovat v rozporu s očekáváním ohledně genderové role, jež jim byla přisouzena při narození, a to pomocí oděvu, doplňků, kosmetiky nebo úprav těla, nebo takovému vystupování dávají přednost nebo si je zvolily. Kromě mnoha jiných zahrnuje tato skupina osoby s transgenderovou orientací na rozhraní mezi mužským a ženským pohlavím, transsexuály, transvestity a cross-dressery.