Description

kategori e re administrative dhe statistikore përtej kontrastit binar të gruas / burrit ose femrës / mashkullit