Description

mannelijk persoon aan wie bij de geboorte de mannelijke sekse is toegewezen, of een persoon die zichzelf als man definieert