Description

njeriu mashkull që i caktohet seksi mashkull në lindje, ose një person që e përcakton veten si burrë