Description

osoba mužského pohlaví, jíž bylo mužské pohlaví určeno při narození, nebo osoba, která sama sebe považuje za muže