Description

mužská ľudská bytosť, ktorej bolo pri narodení priradené mužské pohlavie, alebo osoba, ktorá samu seba definuje ako muža