Description

Човек от мъжки пол по рождение, или лице, което се определя като мъж.