Description

človek moškega spola; oseba, ki ji je bil ob rojstvu pripisan moški spol, ali oseba, ki samo sebe opredeljuje kot moškega