Description

машко човечко битие на кое му е одреден машки пол при раѓањето, или лице што се дефинира себеси како маж