Description

utilizarea unei proceduri de control a comportamentului reproductiv al unei femei sau al unui grup specific de femei

Additional notes and information

presupune o operație chirurgicală care are ca scop sau efect împiedicarea capacității naturale reproductive a femeii fără consimțământul ei prealabil și informat sau fără ca ea să înțeleagă procedura și consecințele. Sterilizarea forțată constituie violență împotriva femeilor și este o practică nocivă care afectează sănătatea fizică și psihică a femeilor și încalcă dreptul acestora la reproducere autonomă.