Description

Prisilna sterilizacija žena odnosi se na upotrebu postupka za kontrolu reproduktivnog ponašanja žene ili određene grupe žena.

Additional notes and information

Uključuje operaciju koja ima za cilj ili efekat da ukine sposobnost žene da se prirodno reprodukuje bez njenog prethodnog i informisanog pristanka ili razumijevanja postupka i njegovih posljedica. Prisilna sterilizacija predstavlja nasilje nad ženama i štetnu praksu koja negativno utječe na fizičko i mentalno zdravlje žena i krši njihovo pravo na reproduktivnu autonomiju.