Description

operazzjoni li jkollha l-għan jew l-effett li jwaqqaf il-kapaċita tal-mara li tirriproduċi b'mod naturali mingħajr il-kunsens minn qabel u infurmat jew fehim tal-proċedura.

Additional notes and information

Dan jinvolvi kirurġija li għandha l-iskop jew l-effett li ttemm il-kapaċità tal-mara li tirriproduċi b'mod naturali mingħajr il-kunsens jew il-fehim preċedut u infurmat tagħha tal-proċedura u l-konsegwenzi tagħha. L-isterilizzazzjoni furzata tikkostitwixxi vjolenza kontra n-nisa u hija forma ta' prattika ta' ħsara li taffettwa b'mod negattiv is-saħħa fiżika u mentali tan-nisa u tikser id-dritt tagħhom għall-awtonomija riproduttiva.