Description

Udførelse af et indgreb til kontrol af en kvindes eller en bestemt gruppe kvinders reproduktive adfærd. Indgrebet medfører tab af evnen til at blive gravid og føde børn. Kan også udføres på mænd og derved fratage dem muligheden for at blive far.

Additional notes and information

Det indebærer et kirurgisk indgreb, som har til formål eller hvis virkning består i at standse en kvindes evne til naturligt at kunne forplante sig, uden kvindens forudgående og informerede samtykke eller forståelse af indgrebet og dets konsekvenser. Tvungen sterilisering udgør vold mod kvinder og er en form for skadelig praksis, som påvirker kvinders fysiske og mentale sundhed negativt og krænker deres ret til reproduktiv selvbestemmelse.