Description

användande av ett förfarande för att kontrollera det reproduktiva beteendet hos en kvinna eller en särskild grupp av kvinnor

Additional notes and information

Det inbegriper kirurgi med avsikten eller följden att avbryta en kvinnas naturliga reproduktiva förmåga, utan att hon dessförinnan gett sitt informerade samtycke eller att hon förstår förfarandet och dess konsekvenser. Tvångssterilisering utgör våld mot kvinnor och är en form av skadlig praxis som påverkar kvinnors fysiska och psykiska hälsa på ett negativt sätt och kränker deras rätt till reproduktiv självständighet.