Description

užití chirurgického postupu, jehož účelem nebo důsledkem je zbavení ženy její přirozené reprodukční schopnosti bez jejího předchozího informovaného souhlasu nebo bez jejího plného pochopení dané procedury.