Description

tādas procedūras izmantošana, ar ko kontrolē sievietes vai noteiktas sieviešu grupas reproduktīvo uzvedību

Additional notes and information

Tā ietver operāciju, kuras mērķis vai sekas ir pārtraukt sievietes spēju dabiski vairoties, bez viņas iepriekšējas un apzinātas piekrišanas vai izpratnes par procedūru un tās sekām. Piespiedu sterilizācija ir vardarbība pret sievietēm un kaitnieciskas prakses forma, kas negatīvi ietekmē sieviešu fizisko un garīgo veselību, kā arī pārkāpj viņu tiesības uz reproduktīvo autonomiju.