Description

kryerja e operacionit i cili ka për qëllim ose efekt të përfundimit të aftësisë së një gruaje për të riprodhuar në mënyrë natyrale pa pëlqimin ose të kuptuarin paraprak dhe të informuar të procedurës