Description

olagligt frihetsberövande av en kvinna som tvångsbefruktats med avsikten att påverka den etniska sammansättningen hos en befolkning eller att utföra andra allvarliga kränkningar av internationell lagstiftning

Additional notes and information

I Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen definieras påtvingad graviditet som ett brott mot mänskligheten samt ett krigsbrott och likställs med tortyr.