Description

prettiesiska brīvības ierobežošana sievietei, kas atrodas piespiedu grūtniecības stāvoklī, ar mērķi ietekmēt kādas iedzīvotāju grupas etnisko sastāvu vai izdarot citus nežēlīgus starptautisko tiesību pārkāpumus

Additional notes and information

Saskaņā ar Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūtiem piespiedu grūtniecība ir definēta kā noziegums pret cilvēci un kara noziegums, un tā tiek pielīdzināta spīdzināšanai.