Description

nezakonito zatočenje žene koja je zatrudnjela nakon silovanja, u namjeri da se utječe na etnički sastav nekog stanovništva ili počine druge teške povrede međunarodnog prava

Additional notes and information

Prisilna trudnoća definirana je Rimskim statutom Međunarodnog kaznenog suda kao zločin protiv čovječnosti i ratni zločin te je izjednačena s mučenjem.