Description

bezprawne uwięzienie kobiety, której zajście w ciążę nastąpiło na skutek przemocy, z zamiarem wpłynięcia na skład etniczny danej grupy ludności lub dokonania innych poważnych naruszeń prawa międzynarodowego

Additional notes and information

Przymusowa ciąża jest definiowana jako zbrodnia przeciwko ludzkości oraz zbrodnia wojenna przez Rzymski Status Międzynarodowego Trybunału Karnego i jest zrównywana z torturami.