Description

onder dwangzwanger maken van een vrouw, met de bedoeling de etnische samenstelling van een bevolking te beïnvloeden of anderszins het internationaal recht ernstig te schenden

Additional notes and information

Gedwongen zwangerschap wordt gedefinieerd als een misdaad tegen de menselijkheid en een oorlogsmisdaad door het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof, en wordt gelijkgesteld aan foltering.