Description

reklużjoni illegali ta’ mara li kienet imtaqqla b’mod furzat, bl-intenzjoni li taffettwa l-kompożizzjoni etnika ta’ kwalunkwe popolazzjoni jew ksur sejru ieħor tal-liġi internazzjonali

Additional notes and information

It-tqala kostretta hija definita bħala reat kontra l-umanità u delitt tal-gwerra mill-Istatut ta' Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali, u hija ekwivalenti għal tortura. Barra l-kuntest ta' gwerra, tqala furzata tista' tkun definita bħal meta mara jew tifla titqal mingħajr ma tkun riditha jew xtaqitha, u l-abort ikun mċaħħad, imfixkel, ttardjat jew reż diffiċli. Sors tan-nota https://www.equalitynow.org/forced_pregnancy