Description

Присилна трудноћа значи незаконито затварање жене која је присилно оплођена, са намером да се утиче на етнички састав било ког становништва или изврше друга тешка кршења међународног права.

Additional notes and information

Присилна трудноћа је Римским статутом Међународног кривичног суда дефинисана као злочин против човечности и ратни злочин и изједначена је са мучењем.