Description

nezakonito pridržanje ženske, ki je zanosila pod prisilo, z namenom vplivati na etnično sestavo katerega koli prebivalstva ali izvajati druge hude kršitve mednarodnega prava

Additional notes and information

Prisilna nosečnost je v Rimskem statutu Mednarodnega kazenskega sodišča opredeljena kot hudodelstvo zoper človečnost in vojno hudodelstvo in se enači z mučenjem.