Description

neteisėtas moters, kuri buvo prievarta apvaisinta, izoliavimas siekiant daryti poveikį bet kurios gyventojų populiacijos etninei sudėčiai ar kitaip šiurkščiai pažeisti tarptautinę teisę

Additional notes and information

Remiantis Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutu priverstinis apvaisinimas laikomas nusikaltimu žmoniškumui ir karo nusikaltimu ir prilyginamas kankinimams.