Description

tendință de creştere a proporţiei de femei în rândul muncitorilor migranți internaționali

Additional notes and information

Feminizarea migrației forţei de muncă a apărut în ultimele decenii din trei motive principale. În primul rând, cererea de forță de muncă, în special în țările mai dezvoltate devine din ce în ce mai selectivă în favoarea locurilor de muncă ocupate în mod tradițional de femei, de exemplu în servicii, sănătate și divertisment și în special ca urmare a crizei globale din domeniul activităţilor de îngrijire. În al doilea rând, ca urmare a schimbării relațiilor de gen din unele țări de origine, femeile au mai multă independență de a lucra și a migra în număr mai mare decât înainte. În al treilea rând, a crescut migrația femeilor cu scopul de a efectua munci casnice în alte ţări, precum și migrația organizată pentru căsătorii și traficul de femei pentru industria sexului.