Description

aizvien lielāks sieviešu skaitlisks pārsvars starptautisko migrējošo darbinieku vidū. Pirmkārt, darba spēka pieprasījums, īpaši attīstītākajās valstīs, aizvien vairāk kļūst dzimumselektīvs attiecībā pret darbavietām, kurus parasti aizņem sievietes, piemēram, servisu, veselības aprūpes un izklaides industrijā, kas lielā mērā ir arī globālās aprūpes krīzes rezultāts. Otrkārt, mainīgās attiecības starp dzimumiem dažādajās valstīs nozīmē, ka sievietēm ir vairāk neatkarības izvēlēties darba vietu un migrēt lielākos skaitļos nekā jebkad iepriekš. Treškārt, notika mājsaimniecības darbā nodarbināto sieviešu migrācijas pieagums, kā arī migrācija laulību nolūkā vai arī sieviešu tirdzniecību seksuālo pakalpojumu sniegšanai.

Additional notes and information

Darbaspēka migrācijas feminizācija ir radusies pēdējās pāris desmitgadēs trīs būtisku iemeslu dēļ. Pirmkārt, darbaspēka pieprasījums, jo īpaši attīstītākās valstīs, kļūst aizvien dzimumspecifiskāks par labu sievietēm, un pieprasījums vērojams jomās, kurās parasti strādā sievietes, piemēram, pakalpojumos, veselības aprūpē un izklaidē; to jo īpaši veicinājusi globālā aprūpes krīze. Otrkārt, mainīgās dzimumu attiecības dažās izcelsmes valstīs nozīmē, ka sievietēm ir vairāk neatkarības un strādāt un migrēt var vairāk sieviešu nekā iepriekš. Treškārt, ir pieaugusi sieviešu migrācija darbam mājsaimniecībā, kā arī organizēta migrācija laulību nolūkos un sieviešu tirdzniecībai seksuālo pakalpojumu jomā.