Description

študije, ki imajo za cilj zlasti zagotoviti znanstveno razumevanje položaja, vlog in možnosti žensk in deklet v družbah in kulturah

Additional notes and information

Izhodišče feminističnih študij je bilo utemeljevanje ugotovitev, da so ženske izpostavljene zatiranju, ki je bilo zaznano na vseh področjih in na vseh ravneh javnega in zasebnega življenja, ter zavest o njihovi nevidnosti v zgodovini in kulturi. Feministične študije zahtevajo večsektorski pristop, ker v raziskovanju spolno zaznamovanih pojavov pokrivajo vsa področja vednosti in kombinirajo različne teoretske in metodološke vidike, zaradi česar imajo zelo pogosto tudi politični, in ne le akademski značaj.