Description

Studije čiji je cilj uglavnom da pruže naučno razumijevanje situacija, uloga i opcija žena i djevojčica u društvima i kulturama.

Additional notes and information

Polazište feminističkih ili rodnih studija bili su dokazi o ugnjetavanju žena, što se opažalo u svim oblastima i na svim nivoima javnog i privatnog života, kao i svijest o njihovoj nevidljivosti u historiji i kulturi. Feminističke studije zahtijevaju multisektorski pristup tako što pokrivaju sva područja znanja i kombinuju teorijske i metodološke aspekte u svojim istraživanjima rodnih pojava, te stoga vrlo često imaju ne samo akademski već i politički karakter.