Description

studia, jejichž účelem je zejména vědecké zkoumání postavení žen a dívek, jejich rolí a možností ve společnostech a kulturách

Additional notes and information

Výchozím bodem feministických studií bylo tvrzení, že ženy jsou utlačovány ve všech oblastech a na všech úrovních veřejného i soukromého života, jakož i uvědomění si toho, že v historii a kultuře jsou ženy neviditelné. Feministická studia vyžadují víceoborový přístup, protože při výzkumu genderových jevů zasahují do všech oblastí vědění a propojují teoretická a metodická hlediska, a tudíž bývají velmi často nejen akademické, ale také politické povahy.