Description

Tutkimus, joka pyrkii ymmärtämään sukupuolten valtasuhteita ja sitä kuinka sukupuoli jäsentää maailmaa

Additional notes and information

Feminististen tutkimusten lähtökohtana oli väite naisten sortamisesta, jota havaittiin julkisen ja yksityisen elämän kaikilla aloilla ja kaikilla tasoilla, sekä tietoisuus heidän näkymättömyydestään historiassa ja kulttuurissa. Feministiset tutkimukset edellyttävät monialaista lähestymistapaa, koska ne kattavat kaikki tietämyksen alat ja yhdistävät teoreettisia ja metodologisia näkökohtia sukupuolittuneita ilmiöitä koskevassa tutkimuksessaan, ja siksi niillä on tieteellisen luonteen lisäksi hyvin usein myös poliittinen luonne.