Description

studie die er hoofdzakelijk naar streeft een wetenschappelijk inzicht te krijgen in de situaties, rollen en mogelijkheden van vrouwen en meisjes in maatschappijen en culturen

Additional notes and information

Het uitgangspunt van feministische studies was de discussie over de onderdrukking van vrouwen, die op alle terreinen en niveaus van het publieke en particuliere leven voelbaar was, evenals de bewustwording van hun onzichtbaarheid in de geschiedenis en de cultuur. Feministische studies vragen in die zin om een multisectorale aanpak dat zij alle kennisgebieden omvatten en theoretische en methodologische aspecten verenigen in hun onderzoek naar seksegebonden fenomenen, waardoor zij vaak niet alleen een academisch, maar ook een politiek karakter hebben.