Description

staidéar a bhfuil sé mar aidhm aige den chuid is mó tuiscint scolártha a sholáthar ar shuíomhanna, róil agus roghanna ban agus cailíní i sochaithe agus i gcultúir

Additional notes and information

Ba é bunphointe léann an fheimineachais an argóinteacht faoi leatrom ar mhná, a chonacthas i ngach i ngach réimse agus ag gach leibhéal den saol poiblí agus príobháideach, chomh maith leis an bhfeasacht ar a n-infheictheacht sa stair agus sa chultúr. Tá cur chuige ilearnála ag teastáil ó léann an fheimineachais sa mhéid is go gcuimsíonn siad gach réimse eolais agus go gcomhcheanglaíonn siad gnéithe teoiriciúla agus modheolaíocha ina gcuid taighde ar fheiniméin inscneacha, agus dá bhrí sin ní hamháin go bhfuil siad acadúil ach polaitiúil chomh maith.