Description

studim që synon kryesisht të sigurojë një kuptim studimor të situatave, roleve dhe opsioneve të grave dhe vajzave në shoqëri dhe kultura

Additional notes and information

Pikënisja e studimeve feministe ishte argumentimi rreth shtypjes së grave, i cili u perceptua në të gjitha fushat dhe në të gjitha nivelet e jetës publike dhe private, si dhe vetëdija për padukshmërinë e tyre në histori dhe kulturë. Studimet feministe kërkojnë një qasje shumë-sektoriale, duke mbuluar kështu të gjitha fushat e njohurive dhe ndërthurin aspektet teorike dhe metodologjike në hulumtimin e tyre mbi fenomenet gjinore, dhe për këtë arsye shumë shpesh kanë jo vetëm një karakter akademik por edhe politik.