Description

studia nadające podstawy naukowe sytuacji kobiet i dziewcząt, a także ich roli i możliwości w społeczeństwie i kulturze

Additional notes and information

Punktem wyjścia studiów feministycznych jest dyskusja dotycząca opresji kobiet, postrzeganej we wszystkich obszarach i na wszystkich poziomach życia publicznego i prywatnego, a także świadomość ich niewidzialności w historii i kulturze. Studia feministyczne wymagają wielosektorowego podejścia, jako że obejmują wszystkie obszary wiedzy oraz łączą w swoich badaniach nad zjawiskami związanymi z płcią aspekty teoretyczne i metodologiczne i dlatego mają nie tylko charakter akademicki, ale i polityczny.