Description

studijos, kuriomis siekiama pateikti mokslinį supratimą apie moterų ir mergaičių padėtį, vaidmenis ir pasirinkimus visuomenėse ir kultūrose

Additional notes and information

Argumentai apie moterų priespaudą, jaučiamą visose srityse, visais viešojo ir privataus gyvenimo lygmenimis, ir moterų nematomumą istorijoje ir kultūroje buvo feminizmo studijų atspirties taškas. Feministinės studijos reikalauja daugiasektorinio požiūrio, nes tirdamos su lytimi susijusius reiškinius apima visas žinių sritis ir jungia teorinius ir metodologinius aspektus, todėl labai dažnai įgauna ne tik akademinį, bet ir politinį pobūdį.