Description

Uurimus, mille eesmärk on pakkuda teaduslikku arusaama naiste ja tüdrukute olukorrast, rollidest ja valikuvõimalustest ühiskondades ja kultuurides

Additional notes and information

Feministlik uurimus sai alguse, kui hakati arutlema naiste rõhumise üle, mida tajuti kõikides valdkondades ning kõikidel avaliku ja eraelu tasanditel, ning saadi teadlikuks naiste nähtamatusest ajaloos ja kultuuris. Feministlik uurimus on interdistsiplinaarne, sest see katab kõiki teadmise valdkondi ja kombineerib teoreetilisi ja metodoloogilisi aspekte ning seetõttu on sel sageli lisaks akadeemilisele iseloomule ka poliitiline sõnum.