Description

studii şi cercetări care au ca scop principal o cunoaştere profesionistă, la nivel academic, a situațiilor, rolurilor și opțiunilor femeilor și fetelor în diferite societăți și culturi

Additional notes and information

Punctul de pornire al studiilor feministe a fost aducerea de argumente legate de oprimarea femeilor, percepută în toate domeniile și la toate nivelurile vieții publice și private, precum și conștientizarea faptului că femeile sunt invizibile în istorie și în cultură. Studiile Feministe necesită o abordare multisectorială, în sensul că acoperă toate domeniile cunoașterii și îmbină aspecte teoretice, metodologiceşi practice în cercetarea dimenisunii de gen a societăţii , astfel încât de multe ori nu au doar un caracter academic, ci și unul politic.