Description

akademický, zvyčajne interdisciplinárny prístup k analýze situácie žien a rodových vzťahov, ako aj k rodovej dimenzii všetkých ostatných disciplín

Additional notes and information

Vypracovanie štúdií o ženách potvrdilo myšlienku, že je vhodné, aby ženy skúmali svoje práva, a viedlo k rozvoju feministickej epistemológie. Samotná koncepcia štúdií o ženách je politickým činom, ktorý spája ženské a feministické hnutia, a tým zviacnásobuje možnosti sociálnej zmeny.