Description

Академичен, обикновено интердисциплинарен подход към анализа на положението на жените и социалните отношения между половете както и социалното измерение на пола във всички други дисциплини.

Additional notes and information

Със създаването на изследванията за жените се потвърди идеята, че е необходимо да има изследвания за жените по силата на тяхното собствено право и това доведе до разработването на феминстка епистемология. Само по себе си създаването на изследвания за жените е политически акт, който свързва движенията на жените и феминистките движения и по този начин увеличава възможностите за социална промяна.