Description

Академски, обично интердисциплинарни приступ анализи женске ситуације и родних односа, те родне димензије свих осталих дисциплина. Успостављање женских студија потврдило је идеју да су жене вриједне проучавања саме по себи и довело је до развоја феминистичке епистемиологије. У основи, организовање женских студија је политички чин, који повезује женски и феминистички покрет, и на тај начин умножава могућности за друштвене промјене.