Description

Akademski, obično interdisciplinarni pristup analizi ženske situacije i rodnih odnosa, te rodne dimenzije svih ostalih disciplina.

Additional notes and information

Uspostavljanje ženskih studija potvrdilo je ideju da su žene vrijedne proučavanja same po sebi i dovelo je do razvoja feminističke epistemiologije. U osnovi, organizovanje ženskih studija je politički čin, koji povezuje ženski i feministički pokret, i na taj način umnožava mogućnosti za društvene promjene.