Description

een academische, gewoonlijk interdisciplinaire benadering van de analyse van de situatie van vrouwen en de verhoudingen tussen vrouwen en mannen, alsook van de genderdimensie van alle andere vakgebieden

Additional notes and information

De oprichting van vrouwenstudies bevestigde de gedachte dat vrouwen het waard zijn bestudeerd te worden, en leidde tot de ontwikkeling van een feministische epistemologie. De oprichting van vrouwenstudies is in zichzelf een politieke daad, die feministische en vrouwenbewegingen met elkaar verbindt, en zo de kansen op maatschappelijke verandering verveelvoudigt.