Description

Академски, обично интердисциплинарни приступ анализи женске ситуације и родних односа, као и родној димензији свих осталих дисциплина. Успостављање женских студија потврдило је идеју да су жене вредне проучавања саме по себи и довело је до развоја феминистичке епистемологије. Видети такође: феминистичке студије; родне студије

Additional notes and information

У основи, организовање женских студија је политички чин, који повезује женски и феминистички покрет, и на тај начин умножава могућности за друштвене промене.