Description

akadēmiska, parasti starpdisciplīnu pieeja sieviešu situācijas un dzimumu attiecību analīzei, kā arī visu citu disciplīnu dzimumdimensijai

Additional notes and information

Izveidojot sieviešu studijas, tika apstiprināta ideja, ka sievietes ir vērtīgs studiju objekts, un veicināja feminisma epistemoloģijas attīstību. Sieviešu studiju izveide pati par sevi ir politisks akts, kas saista sieviešu un feminisma kustības un tādējādi vairo iespējas ieviest sociālas izmaiņas.