Description

akademickie, zazwyczaj interdyscyplinarne, podejście do analizy sytuacji kobiet i relacji pomiędzy płciami, a także wymiar płci wszystkich innych dyscyplin

Additional notes and information

Ustanowienie studiów kobiecych potwierdziło pogląd, że kobiety są warte odrębnych badań im poświęconych i doprowadziło do rozwoju epistemologii feministycznej. Założenie studiów kobiecych jest samo w sobie czynem politycznym, łączącym ruchy kobiet i ruchy feministyczne, tym samym mnożąc możliwości na zmianę społeczną.