Description

Akadeemiline, tavaliselt interdistsiplinaarne lähenemine naiste olukorrale ja soosuhetele, aga ka kõikide teiste teadusharude soolisele mõõtmele

Additional notes and information

Naisuuringute teke kinnitas seda, et naisi on vaja uurida, ja viis edasi feministliku epistemoloogia arenemiseni. Naisuuringud on iseseisev poliitiline akt, mis ühendab nais- ja feministlikud liikumised ning seega loob võimalused suuremaks muutuseks.