Description

abordare academică de regulă interdisciplinară a analizei situației femeilor și a relațiilor de gen precum și a dimensiunii de gen a celorlalte discipline

Additional notes and information

Înființarea de Studii despre Femei a confirmat ideea conform căreia problemele femeilor merită să fie studiate de sine stătător, și a dus la dezvoltarea unei epistemologii feministe. Constituirea acestui domeniu de studiu şi cercetare este un act politic, care conectează mișcările de femei cu mișcările feministe, opțiunile pentru schimbarea socială devenind astfel mai numeroase.