Description

akademski, navadno interdisciplinaren pristop k analizi položaja žensk in razmerij med spoloma, pa tudi k razsežnosti spola v vseh drugih disciplinah

Additional notes and information

Vzpostavitev ženskih študij je potrdila prepričanje, da so ženske vredne tega, da same proučujejo lasten položaj v družbi, in je pripeljala do razvoja feministične epistemologije. Konstituiranje ženskih študij je kot tako politično dejanje, ki povezuje ženska in feministična gibanja in tako povečuje možnosti za družbene spremembe.